Yoshihashi

YOSHIHASHI

Menu

Kakuni

Yakitori

Sashimi salmon

Sashimi tuna

Nigiri salmon

Nigiri tuna

Nigiri eel

Unagi kabayaki

Temaki salmon

Temaki tuna

Sake no usuzukuri

Sake

Shochu

Nikka whiskey

Oolong cha